Egzamin sprawdzający umiejętności mówienia i słuchania (GESE)

Podczas egzaminu GESE sprawdzającego umiejętności mówienia i słuchania zdający uczestniczy w sesji sam na sam z egzaminatorem Trinity.

Wśród motywacji do przygotowania do naszego egzaminu i zdobycia certyfikatu GESE spotykamy osoby, które poza osobistymi powodami i chęcią samorozwoju chcą podróżować, potrzebują języka angielskiego do pracy, lub ich celem jest uzyskanie pozwolenia na pobyt w Zjednoczonym Królestwie.

Egzaminy GESE są dostępne na 12 poziomach: stopnie od 1 do 12 (zgodne ze skalą CEFR: -A1 do C2). Zostały one pogrupowane zgodnie ze strukturą odpowiadającą rozwojowi umiejętności na poszczególnych etapach.

Omówienie egzaminu i materiały

Egzaminy GESE zostały zaprojektowane tak, by uzupełniały bieżącą naukę języka angielskiego, a szczególnie te elementy, które są związane z rozwojem umiejętności komunikatywnych oraz budowaniem większej pewności siebie wśród kandydatów.

Nasz zespół przygotował informacje na temat każdego poziomu trudności oraz odpowiadające mu materiały. Można je znaleźć pod odpowiednim linkiem dostępnym poniżej.

Poziom wstępny Stopnie GESE 1-3
Poziom początkowy Stopnie GESE 4-6
Poziom średniozaawansowany Stopnie GESE 7-9
Poziom zaawansowany Stopnie GESE 10-12

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat egzaminów, które oferujemy zapraszamy do kontaktu z nami lub zapoznania się z dostępną tutaj broszurą: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5755

Poziom wstępny: stopnie 1 – 3

GESE Poziomy wg skali CEFR
1 Pre A1
2 A1
3 A2.1

Stopnie 1-3 egzaminu GESE są przeznaczone dla osób na wstępnym poziomie znajomości języka angielskiego. Ich zadanie polega na budowaniu pewności siebie i wspieraniu motywacji uczących się do komunikowania się w języku angielskim.

 

Struktura egzaminu

Na wszystkich trzech poziomach egzamin ma formę swobodnej rozmowy z egzaminatorem Trinity i trwa od 5 do 7 minut w zależności od stopnia. Egzaminator wykorzystuje pomoce wizualne by zaangażować kandydata w rozmowę i sprawdzić jego umiejętności mówienia i słuchania.

Poniższy dokument zawiera informację na temat formy i treści egzaminu oraz wskazówki dla nauczyciela mówiące o zasadach i wymaganiach. http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5755

Przykładowy film

Przewodnik dla nauczycieli

Przewodnik zawiera przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne oraz wyjaśnia czego uczniowie mogą się spodziewać podczas egzaminu.
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5650

 

Przykładowe plany lekcji

Niniejsze przykładowe plany lekcji mogą uzupełnić proces uczenia komunikacji podczas zajęć.

Stopień 1

 1. Kolory, części ciała, odzież: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4327
 2. Zwierzęta: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4328
 3. Przedmioty w klasie, liczebniki: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4329

Stopień 2

 1. Przedmioty w domu, pomieszczenia: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4330
 2. Ludzie, przedmioty, pytania: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4347
 3. Liczebniki, zwierzęta domowe: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4348

Stopień 3

 1. Czynności i umiejętności: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4333
 2. Kierunki, otoczenie, zawody: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4334
 3. 3. Pogoda, codzienne obowiązki, liczebniki porządkowe: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4335

Poziom początkowy: stopnie 4 – 6

GESE Poziomy wg skali CEFR
4 A2.2
5 B1.1
6 B1.2

Stopnie 4-6 egzaminu GESE są przeznaczone dla osób z podstawową znajomością języka angielskiego. Ich zadanie polega na ciągłym budowaniu pewności siebie i dalszym wspieraniu motywacji uczących się do komunikowania się w języku angielskim.

 

Struktura egzaminu

Egzamin ma formę swobodnej rozmowy z egzaminatorem Trinity,  trwa 10 minut i dzieli się na 2 części. Dyskusja na wybrany temat i rozmowa.  Zdający wybiera i samodzielnie przygotowuje wcześniej temat do omówienia podczas egzaminu. Temat może być dowolny, ale zdający powinien umieć zaprezentować odpowiednie funkcje językowe i umiejętności komunikacji wymagane na danym poziomie.  Następnie, kandydat zostaje zaangażowany w rozmowę z egzaminatorem w obszarach tematycznych odpowiednich dla zdawanego stopnia.

Poniższy dokument zawiera informację na temat formy i treści egzaminu oraz wskazówki dla nauczyciela mówiące o zasadach i wymaganiach. http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5755

Przykładowy film

Egzaminatorzy Trinity wykorzystują następujące deskryptory w celu oceny kandydata: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=2504

 

Przewodnik dla nauczycieli

Przewodnik zawiera przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne oraz wyjaśnia czego uczniowie mogą się spodziewać podczas egzaminu.

http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5649

 

Przykładowe plany lekcji

Niniejsze przykładowe plany lekcji mogą uzupełnić proces uczenia komunikacji podczas zajęć.

Stopień 4

 1. Wybór tematu: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4336
 2. Rozwinięcie tematu: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4337
 3. Materiały wizualne do tematu: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4338
 4. Przygotowanie do rozmowy: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4339
 5. Wykorzystanie filmów w celu przygotowania: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4341

Stopień 5 & 6

 1. Wybór tematu: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4349
 2. Rozwinięcie tematu: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4350
 3. Materiały wizualne do tematu: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4344
 4. Przygotowanie do rozmowy: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4351
 5. Wykorzystanie filmów w celu przygotowania: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4352

 

Formularze wyboru tematu

W celu przeprowadzenia dyskusji na dany temat, kandydat przygotowuje formularz z wybranym przez siebie tematem. Egzaminator wykorzystuje go w celu przeprowadzenia dyskusji. Centra egzaminacyjne dysponują zarówno czystymi, jak i przykładowo wypełnionymi formularzami. Można je również pobrać klikając na poniższe linki.

Przykład – wypełniony formularz na stopień 5: http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=3107

Przykład – wypełniony formularz na stopień 4 i 6: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5798

Stopień 4 – formularz: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=3608

Stopień 5 – formularz: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=3609

Stopień 6 – formularz: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=3610

Poziom średnio zaawansowany: stopnie 7 – 9

Przykładowy film

GESE Poziomy wg skali CEFR
7 B2.1
8 B2.2
9 B2.3

Stopnie 7-9 egzaminu GESE są przeznaczone dla osób z ukształtowaną umiejętnością do samodzielnej nauki języka angielskiego. Na tym etapie oczekuje się od kandydatów podejmowania odpowiedzialności za podtrzymywanie i rozwijanie rozmowy.

 

Struktura egzaminu

Egzamin ma formę swobodnej rozmowy z egzaminatorem Trinity,  trwa 15 minut i dzieli się na 3 części: dyskusja na wybrany temat, zadanie interaktywne i rozmowa.  Zdający wybiera i samodzielnie przygotowuje wcześniej temat do omówienia podczas egzaminu. Temat może być dowolny zgodny np. z zainteresowaniami kandydata, ale zdający powinien umieć zaprezentować odpowiednie funkcje językowe i umiejętności komunikacji wymagane na danym poziomie. Następnie, kandydat powinien spontanicznie zareagować na zadanie, którego nie widział nigdy wcześniej. Odpowiedzialność za podtrzymanie rozmowy leży tu po stronie zdającego. Powinien on udzielać komentarzy i zadawać pytania. W trzeciej części zostanie zaangażowany w rozmowę z egzaminatorem w obszarach tematycznych odpowiednich dla zdawanego stopnia.

Poniższy dokument zawiera informację na temat formy i treści egzaminu oraz wskazówki dla nauczyciela mówiące o zasadach i wymaganiach. http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5755

Przykładowy film

Egzaminatorzy Trinity wykorzystują następujące deskryptory w celu oceny kandydata:
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=2504

 

Przewodnik dla nauczycieli

Przewodnik zawiera przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne oraz wyjaśnia czego uczniowie mogą się spodziewać podczas egzaminu.
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=6751

Przykładowe wskazówki do zadania interaktywnego.
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5735

 

Przykładowe plany lekcji

Niniejsze przykładowe plany lekcji mogą uzupełnić proces przygotowania do egzaminu podczas zajęć.

 1. Jak wybrać temat: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4361
 2. Jak rozwinąć temat: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4363
 3. Zadanie interaktywne: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4364
 4. Przygotowanie do rozmowy: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4365

 

Materiały dodatkowe

Poniższe materiały dodatkowe na poziomie B2 zawierają ćwiczenia na mówienie do wykorzystania w klasie. Przygotowane w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas przeprowadzonych egzaminów, stawiają nacisk na praktyczne aspekty formułowania wypowiedzi. Wierzymy, że pomogą uczniom poprawić umiejętności komunikacyjne w wielu kontekstach, nie  tylko egzaminacyjnych.

– Karta pracy nr 1: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7578
– Notatki dla nauczyciela do karty nr 1: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7570

 

– Karta pracy nr 2: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7579
– Notatki dla nauczyciela do karty nr 2: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7571

 

– Karta pracy nr 3: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7580
– Notatki dla nauczyciela do karty nr 3: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7572

 

– Karta pracy nr 4: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7581
– Notatki dla nauczyciela do karty nr 4: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7573

 

– Karta pracy nr 5: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7582
– Notatki dla nauczyciela do karty nr 5: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7574

 

– Karta pracy nr 6: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7583
– Notatki dla nauczyciela do karty nr 6: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7575

 

– Karta pracy nr 7: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7584
– Notatki dla nauczyciela do karty nr 7: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7576

Poziom zaawansowany: stopnie 10 – 12

GESE Poziomy wg skali CEFR
10 C1.1
11 C1.2
12 C2

Stopnie 10-12 egzaminu GESE są przeznaczone dla osób biegłych w znajomości języka angielskiego. Na tym etapie oczekuje się od kandydatów pełnego zrozumienia wypowiedzi egzaminatora i wykazania właściwego użycia szerokiego spektrum wypowiedzi. Muszą oni wyrażać się biegle w sposób spontaniczny oraz samodzielnie podtrzymywać i rozwijać rozmowę.

 

Struktura egzaminu

Egzamin ma formę swobodnej rozmowy z egzaminatorem Trinity oraz zadania sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu. Trwa 25 minut i składa się z 5 części:

Prezentacja przygotowanego tematu. Kandydat prezentuje wybrany i przygotowany przez siebie wcześniej temat.

Dyskusja nad zaprezentowanym tematem. Po prezentacji następuje szczegółowe omówienie tematu, i od zdającego oczekuje się odpowiadania na pytania oraz reakcji na usłyszane komentarze.

Zadanie interaktywne. Kandydat powinien spontanicznie zareagować na zadanie, którego nie widział nigdy wcześniej. Odpowiedzialność za podtrzymanie rozmowy leży tu po stronie zdającego. Powinien on udzielać komentarzy i zadawać pytania.

Zadanie sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Zdający słucha 3 krótkich tekstów czytanych przez egzaminatora. Następnie wykonuje ćwiczenie lub odpowiada na pytanie.

Rozmowa.  W ostatniej części egzaminu zdający zostaje zaangażowany w rozmowę z egzaminatorem w obszarach tematycznych odpowiednich dla zdawanego stopnia.

Poniższy dokument zawiera informację na temat formy i treści egzaminu oraz wskazówki dla nauczyciela mówiące o zasadach i wymaganiach. http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5755

Przykładowy film

Egzaminatorzy Trinity wykorzystują następujące deskryptory w celu oceny kandydata:
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=2504

Przykładowe wskazówki dotyczące zadania interaktywnego: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5731

Przykładowe wskazówki dotyczące zadania sprawdzającego umiejętność słuchania:
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5732

 

Materiały dodatkowe

Poniższe materiały dodatkowe zawierają ćwiczenia na mówienie. Przygotowane w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas przeprowadzonych egzaminów, stawiają nacisk na praktyczne aspekty formułowania wypowiedzi. Wierzymy, że pomogą uczniom poprawić umiejętności komunikacyjne w wielu kontekstach, nie  tylko egzaminacyjnych.

Karta pracy nr 1 na poziomie C1: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7979

Karta pracy nr 2 na poziomie C1: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7980

Karta pracy nr 3 na poziomie C1: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7981

Wynik egzaminu

Rezultat uzyskany podczas egzaminu wynika z porównania posiadanych przez kandydata umiejętności komunikacyjnych z wymaganiami stawianymi na danym etapie. Wszystkie wymagania egzaminów GESE są zawarte w dostępnej poniżej broszurze:
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5755

Egzaminatorzy na podstawie przeprowadzonej rozmowy przyznają odpowiednią ocenę na skali od A do D zgodnie z następującymi deskryptorami:
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=2504

Litery A, B, C lub D są wykorzystywane do określenia wyniku każdego zadania.

 

Wstępny wynik egzaminu jest dostępny zaraz po sesji. Informacji zwrotnej w postaci ‘zdany’ lub ‘niezdany’ udziela właściwe centrum egzaminacyjne. Dodatkowo, zdający może również otrzymać wykaz obszarów, nad którymi powinien popracować kontynuując naukę języka angielskiego.

Oto przykładowy raport po egzaminie:
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=5799

Ostateczny i całościowy wynik egzaminu określa jedno z czterech kryteriów: ‘Pass with Distinction’, ‘Pass with Merit’, ‘Pass’ lub ‘Fail’. Wynik ten jest obliczany na podstawie ocen uzyskanych  poszczególnych zadań. Ten dokument prezentuje sposób przeliczania ocen na końcowy wynik:
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=3744

 

Certyfikat

Osoby, które zdały egzamin otrzymują certyfikat Trinity College, zwykle w ciągu 6 do 8 tygodni od dnia sesji.

W przypadku gdy potrzebny będzie duplikat certyfikatu, prosimy o wypełnienie poniższego druku i odesłanie go na nasz adres. Wydanie duplikatu certyfikatu jest płatne:
http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=4886