Zintegrowany egzamin sprawdzający wszystkie umiejętności w języku angielskim (ISE)

Zintegrowany egzamin Trinity (ISE) jest nowoczesnym narzędziem w skuteczny sposób sprawdzającym znajomość języka angielskiego wśród młodzieży i osób dorosłych. Jest także odpowiedni dla osób, które potrzebują potwierdzenia swoich kwalifikacji w oficjalny sposób.

Egzamin ISE ocenia zdolność kandydatów do interakcji w języku angielskim w autentyczny i przejrzysty sposób przy wykorzystaniu zintegrowanych testów sprawdzających umiejętność czytania i pisania ze zrozumieniem, a także zintegrowanych zadań na mówienie i rozumienie ze słuchu. Proces przygotowania do egzaminu wspiera rozwój umiejętności potrzebnych w prawdziwym środowisku języka angielskiego, jak również tych, które będą przydatne podczas studiów i w pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dla nauczycieli: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=6276

 

Omówienie egzaminu i materiały

Egzamin ISE składa się z dwóch modułów egzaminacyjnych: czytanie i pisanie oraz mówienie i słuchanie.  Moduły te można zdawać w jednym dniu, lub w różnych terminach zgodnie ze stopniem przygotowania. W celu uzyskania pełnych kwalifikacji ISE należy pomyślnie zdać obydwie części.

Należy pamiętać, żeby podczas zaliczania 2 modułów posługiwać się tym samym ID kandydata.

Egzamin ISE jest dostępny na pięciu poziomach zgodnych ze skalą CEFR: od A2 do C2. Każdy kandydat może więc znaleźć poziom odpowiedni dla siebie.

ISE Foundation A2 wg skali CEFR
ISE I B1 wg skali CEFR
ISE II B2 wg skali CEFR
ISE III C1 wg skali CEFR
ISE IV C2 wg skali CEFR

Format egzaminu

 

 

Czytanie i pisanie
ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1)
  2 zadania na czytanie + 1 zadanie na czytanie połączone z pisaniem + 1 zadanie pisemne

2 godziny

 

 

 Mówienie i słuchanie   
 ISE Foundation (A2)  ISE I (B1)  ISE II (B2)  ISE III (C1)
 Mówienie = 2 zadania
Słuchanie = 2 zadania
13 minut
Mówienie = 2 zadania
Słuchanie = 2 zadania
18 minut
Mówienie = 3 zadania
Słuchanie = 1 zadanie
20 minut
Mówienie = 3 zadania
Słuchanie = 1 zadanie
25 minut

 

Uwaga: ISE IV (C2) ma inny format.

 

Wyniki i certyfikaty

Gdy kandydat zaliczy jeden z modułów egzaminacyjnych, wtedy otrzymuje certyfikat pokazujący wyniki odpowiednie do zdanych części: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie (PASS, MERIT lub DISTINCTION). Jeżeli kandydat zaliczy obydwa moduły egzaminu, wtedy otrzymuje certyfikat uzyskania kwalifikacji Trinity i zostaje mu wydany pełen certyfikat, zwykle w ciągu 8 tygodni od daty egzaminu.

Wraz z wynikami egzaminu, Trinity przekazuje zdającemu szczegółowy raport diagnostyczny pokazujący mocne strony oraz elementy w ramach poszczególnych umiejętności, nad którymi należy w przyszłości popracować.

Z następujących dokumentów można dowiedzieć się więcej na temat oceniania i sposobu prezentacji wyników.

Informacja o wynikach: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=6492

Informacja o elementach składowych poszczególnych wyników: http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7354

Z poniższych dokumentów można dowiedzieć się więcej na temat raportów diagnostycznych oraz jak z nich korzystać.

Informacja jak interpretować i wykorzystywać raporty: http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=3484

Praktyczne ćwiczenia, które pomogą skupić się na rozwoju wybranych umiejętności: http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=3635

 

Okres ważności egzaminu

Certyfikaty wydane przez Trinity nie mają określonego czasu ważności. Nasze kwalifikacje są ważne przez całe życie zdającego jako dowód na osiągnięcie pewnego celu w dniu egzaminu. Warto pamiętać, że pracodawcy oraz rozmaite instytucje wymagają potwierdzenia znajomości języka niezależnie od posiadanego certyfikatu.

ISE Foundation (A2)

Materiały dotyczące ISE Foundation (A2)

Opis egzaminu
Egzamin ISE Foundation składa się z 2 modułów: czytanie i pisanie oraz mówienie i słuchanie.
Kandydaci w celu otrzymania certyfikatu muszą zdać obydwa moduły.

Czytanie i pisanie

Czas: 2 godziny

2 zadania na rozumienie tekstu czytanego:

– dłuższy tekst do przeczytania

– zestaw krótkich tekstów

1 zadanie pisemne w oparciu o tekst czytany

1 zadanie pisemne – dłuższy tekst

Mówienie i słuchanie

Czas: 13 minut

2 zadania na mówienie

– dyskusja w oparciu o wybrany temat

– rozmowa z egzaminatorem

2 zadania na rozumienie testu słuchanego

 

Rodzaj materiału Nazwa materiału i link do pobrania Odpowiednie dla:
Nauczycieli Uczniów
Przewodnik po egzaminie Przewodnik dla nauczycieli – Foundation (A2) – http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=6290

Zawiera wszystkie informacje potrzebne by odpowiednio przygotować uczniów do egzaminu, w tym: strukturę egzaminu, zawartość oraz ramy czasowe.

V
Przewodnik dla uczniów – ISE Foundation (A2) – http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=6294

Wyjaśnia to, czego można się spodziewać podczas egzaminu oraz zawiera wskazówki jak się do niego przygotować.

V V
Metody pracy Przykładowy materiał  – ISE Foundation (A2) – http://www.trinitycollege.co.uk/resource/?id=7026

Może on posłużyć jako szablon to stworzenia własnego planu pracy.

V
Publikacje Na rynku wydawniczym dostępne są materiały, które mogą pomóc w przygotowaniu do egzaminów Trinity.

W celu uzyskania dostępu do listy tytułów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: English language publications

V V

Ocenianie
How to mark practice ISE exam materials
Ten dokument wyjaśnia jak oceniane są egzaminy Trinity oraz pozwala właściwie zinterpretować wyniki.
 V
Przykładowe arkusze egzaminacyjne:
Reading & Writing
Sample exam paper 1 (with notes)Sample exam paper 1 (with answers)

Sample exam paper 2 (with answers)

Sample exam paper 3 (with answers)

V V
Materiały do pracy z uczniami:
Reading & Writing
Ćwiczenie 1 – dłuższy tekst do przeczytania

§  Classroom activity 1 – Fanny Blankers-Koen

§  Classroom activity 2 – Places, times and dates

§  Classroom activity 3 – Sydney

Ćwiczenie 2 – zestaw krótkich tekstów

§  Classroom activity 1 – Holidays and travel

§  Classroom activity 2 – Local area

Ćwiczenie 3 – zadanie pisemne w oparciu o tekst czytany

§  Classroom activity 1 – Holidays and hotels

§  Classroom activity 2 – Jobs and times

§  Classroom activity 3 – Cycling

Ćwiczenie 4 – zadanie pisemne – dłuższy tekst

§  Classroom activity 1 – My city, town, village

§  Classroom activity 2 – Where I like to go shopping

V V
Wytyczne dotyczące zadań pisemnych §  Guidance on Writing genres – informacje, czym się kierować podczas pisania różnych rodzajów tekstów na egzaminie. V V
Zestaw ćwiczeń pisemnych §  Portfolio toolkit for teachers – ISE Foundation – zestaw ćwiczeń, które pomogą uczniom rozwinąć umiejętność pisania tekstów. V
Formularz przygotowania tematu –
Speaking & Listening
§  Topic Form – ISE Foundation – podczas przygotowania do egzaminu kandydaci mogą wypełnić ten formularz i przynieść ze sobą na egzamin. V V
Materiały do pracy z uczniami –
Speaking & Listening
Zadanie tematyczne

§  Classroom activity 1 – Preparing students

§  Classroom activity 2 – Music, travel and descriptions

§  Classroom activity 3 – Favourite topic

Rozmowa z egzaminatorem

§  Classroom activity 1 – Food

§  Classroom activity 2 – Shopping

Zadanie na słuchanie 1

§  Classroom activity 1 –Sports centre

§  Classroom activity 2 – Sports crazy

Zadanie na słuchanie 2

§  Classroom activity 1 – Modern inventions

§  Classroom activity 2 – Food Dictogloss

V V
Przykładowe ćwiczenie egzaminacyjne  –  listening

 

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 1 – Shopping centre 1

§  Download/play mp3

§  Listening exam form

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 1 – Map of my flat

§  Download/play mp3

§  Listening exam form

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 1 – School map

§  Download/play mp3

§  Listening exam form

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 1 – City park map

§  Download/play mp3

§  Listening exam form

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 1 – Hotel map

§  Download/play mp3

§  Listening exam form

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 1 – Shopping centre 2

§  Download/play mp3

§  Listening exam form

§  Rubric and answer key

V

 

V

 

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 2 – Roald Dahl

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 2 – Park runs

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 2 – Antarctica

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 2 – Canada

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 2 – Broadstairs

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

ISE Foundation – Zadanie na słuchanie 2 – Concorde

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Informacja na temat sposobu oceniania §  ISE scoring information – ocenianie podczas egzaminu V
Wynik egzaminu §  Understanding ISE results – sposób prezentacji wyników egzaminu V  V
Sprofilowane raporty diagnostyczne i tabele rozwijania umiejętności Raport diagnostyczny przekazywany osobom zdającym po egzaminie w celu identyfikacji ich mocnych stron i obszarów do dalszej pracy Diagnostic profile reports and skills development tables

Zachęcamy do pobrania przykładowych raportów diagnostycznych i tabeli zawierających propozycje rozwoju poszczególnych umiejętności.

§  ISE Foundation (A2) – Sample diagnostic profile report – R&W

§  ISE Foundation (A2) – Sample diagnostic profile report – S&L

§  ISE Foundation (A2) – Reading & Writing – Skills development tables

§  ISE Foundation (A2) – Speaking & Listening – Skills development tables

V V
Przykładowe nagranie z egzaminu

Zamieszczone obok nagranie pokazuje format egzaminu. Nie stanowi ono modelu jak zdawać egzamin.

§  ISE Foundation – Sonia V V
 https://www.youtube.com/watch?v=iJd30wRultI

Materiały dotyczące ISE I (B1)

Opis egzaminu
Egzamin ISE I składa się z 2 modułów: czytanie i pisanie oraz mówienie i słuchanie
Kandydaci w celu otrzymania certyfikatu muszą zdać obydwa moduły.

 

Czytanie i pisanie

2 godziny:

2 x zadanie na rozumienie tekstu czytanego:

1 x zadanie pisemne w oparciu o tekst czytany

1 x zadanie pisemne – dłuższy tekst

Mówienie i słuchanie

18 minut:

1 x dyskusja w oparciu o wybrany temat

1 x rozmowa z egzaminatorem

2 x zadania na rozumienie testu słuchanego

 

Rodzaj materiału Nazwa materiału i link do pobrania Odpowiednie dla:
Nauczycieli Uczniów
Przewodnik po egzaminie §  Test overview – ISE I (B1)
Przegląd egzaminu wraz ze wskazówkami.
V
§  Przewodnik dla nauczycieli – ISE I (B1)
Zawiera wszystkie informacje potrzebne by odpowiednio przygotować uczniów do egzaminu, w tym: strukturę egzaminu, zawartość oraz ramy czasowe.
V
§  Przewodnik dla uczniów – ISE I (B1)
Wyjaśnia to, czego można się spodziewać podczas egzaminu oraz zawiera wskazówki jak się do niego przygotować.
V V
Metody pracy §  Przykładowy materiał – ISE I (B1)
Może on posłużyć jako szablon to stworzenia własnego planu pracy.
V
Publikacje Na rynku wydawniczym dostępne są materiały, które mogą pomóc w przygotowaniu do egzaminów Trinity.

§  W celu uzyskania dostępu do listy tytułów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: English language publications

V V
Ocenianie §  How to mark practice ISE exam materials
Ten dokument wyjaśnia jak oceniane są egzaminy Trinity oraz pozwala właściwie zinterpretować wyniki.
V
Przykładowe arkusze egzaminacyjne:
Reading & Writing
 

§  Sample exam paper 1 (with notes)

§  Sample exam paper 1 (with answers)

§  Sample exam paper 2 (with answers)

§  Sample exam paper 3 (with answers)

§  Sample exam paper 4 (with answers)

V V
Przykładowe ocenione odpowiedzi zdających Przykłady ocenionych odpowiedzi w egzaminacyjnych zadaniach na czytanie i pisanie:

§  Example marked candidate responses – ISE I

V
Materiały do pracy z uczniami: Reading & Writing Ćwiczenie 1 – dłuższy tekst do przeczytania

§  Classroom activity 1 – Fashion

§  Classroom activity 2 – Cinemas

§  Classroom activity 3 – Skimming travel information

Ćwiczenie 2 – zestaw krótkich tekstów

§  Classroom activity 1 – Greeting cards

§  Classroom activity 2 – Time

Ćwiczenie 3 – zadanie pisemne w oparciu o tekst czytany

§  Classroom activity 1 – Strict or relaxed parents

§  Classroom activity 2 – Means of transport

§  Classroom activity 3 – Sugar

Ćwiczenie 4 – zadanie pisemne – dłuższy tekst

§  Classroom activity 1 – Blogging

§  Classroom activity 2 – Seasonal celebration

§  Classroom activity 3 – Email to school principal

V V
Wytyczne dotyczące zadań pisemnych §  Guidance on Writing genres – informacje, czym się kierować podczas pisania różnych rodzajów tekstów na egzaminie V V
Zestaw ćwiczeń pisemnych §  Portfolio Toolkit for teachers – ISE I – zestaw ćwiczeń, które pomogą uczniom rozwinąć umiejętność pisania tekstów V
Formularz przygotowania tematu – Speaking & Listening §  Topic Form – ISE I – podczas przygotowania do egzaminu kandydaci mogą wypełnić ten formularz i przynieść ze sobą na egzamin. V V
Zestaw ćwiczeń – Speaking & Listening Zadania tematyczne

§  Classroom activity 1 – Generating ideas

§  Classroom activity 2 – Preparing a good topic form

§  Classroom activity 3 – Music

Rozmowa z egzaminatorem

§  Classroom activity 1 – Travel, fashion and money

§  Classroom activity 2 – Rules and regulations

§  Classroom activity 3 – Travel experiences

Zadanie na słuchanie 1

§  Classroom activity 1 – Money

§  Classroom activity 2 – New Year’s Eve

Zadanie na słuchanie 2

§  Classroom activity 1 – Learning a foreign language

§  Classroom activity 2 – Fashion of the future

§  Classroom activity 3 – Elephants

V V
Przykładowe ćwiczenie egzaminacyjne  – listening Dodatkowe ćwiczenia na słuchanie:

Independent listening task 1 – Giraffes

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 1 – Emus

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 1 – Cheese Rolling Festival

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 1 – Charles Dickens

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 1 – Basketball

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 1 – Burlington Arcade

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 2 – Inspire Kids

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 2 – Child language learning

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 2 – Tigers

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 2 – Shakespeare

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Independent listening task 2 – First colour film

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

V V
Informacja na temat sposobu oceniania §  ISE scoring information V

Materiały dotyczące ISE II (B2)

Opis egzaminu
Egzamin ISE II składa się z 2 modułów: czytanie i pisanie oraz mówienie i słuchanie.
Kandydaci w celu otrzymania certyfikatu muszą zdać obydwa moduły.

Czytanie & pisanie

Czas: 2 godziny

2 zadania na rozumienie tekstu czytanego

  • dłuższy tekst do przeczytania
  • zestaw krótkich tekstów

1 zadanie pisemne w oparciu o tekst czytany

1 zadanie pisemne – dłuższy tekst

 

Mówienie i słuchanie

Czas: 20 minut

3 zadania związane z wypowiedzią ustną

  • dyskusja w oparciu o wybrany temat
  • zintegrowane ćwiczenie łączące elementy słuchania i mówienia

rozmowa z egzaminatorem

1 zadanie na rozumienie tekstu słuchanego

 

Rodzaj materiału Nazwa materiału i link do pobrania Odpowiednie dla:
Nauczycieli Uczniów
Przewodnik po egzaminie §  Przewodnik dla nauczycieli – ISE II (B2)
Zawiera wszystkie informacje potrzebne by odpowiednio przygotować uczniów do egzaminu, w tym: strukturę egzaminu, zawartość oraz ramy czasowe.
V
§  Przewodnik dla uczniów – ISE II (B2)
Wyjaśnia to, czego można się spodziewać podczas egzaminu oraz zawiera wskazówki jak się do niego przygotować.
V V
Metody pracy §  Przykładowy materiał – ISE II (B2)
Może on posłużyć jako szablon to stworzenia własnego planu pracy.
V
Publikacje Na rynku wydawniczym dostępne są materiały, które mogą pomóc w przygotowaniu do egzaminów Trinity. W celu uzyskania dostępu do listy tytułów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: English language publications V V
Ocenianie §  How to mark practice ISE exam materials
Ten dokument wyjaśnia jak oceniane są egzaminy Trinity oraz pozwala właściwie zinterpretować wyniki.
V
Przykładowe arkusze egzaminacyjne:
Reading & Writing
 

Sample exam paper 1 (with notes)

Sample exam paper 1 (with answers)

Sample exam paper 2 (with answers)

Sample exam paper 3 (with answers)

Sample exam paper 4 (with answers)

V V
Przykładowe ocenione odpowiedzi zdających Przykłady ocenionych odpowiedzi w egzaminacyjnych zadaniach na czytanie i pisanie:

§  Example marked candidate responses – ISE II

V
Materiały do pracy z uczniami: Reading & Writing Ćwiczenie 1 – Dłuższy tekst do przeczytania

§  Classroom activity 1 – Emotional intelligence

§  Classroom activity 2 – Reduce, reuse, recycle

Ćwiczenie 2 – Zestaw krótkich tekstów

§  Classroom activity 1 – Bullying

§  Classroom activity 2 – National customs

Ćwiczenie 3 – Zadanie pisemne w oparciu o tekst czytany

§  Classroom activity 1 – Family business

§  Classroom activity 2 – Endangered animals

Ćwiczenie 4 – Zadanie pisemne – dłuższy tekst

§  Classroom activity 1 – Music

§  Classroom activity 2 – Mobile phones

V V
Wytyczne dotyczące zadań pisemnych §  Guidance on Writing genres – informacje, czym się kierować podczas pisania różnych rodzajów tekstów na egzaminie – np. listu, eseju, recenzji, raportu, itp. V V
Zestaw ćwiczeń pisemnych §  Portfolio Toolkit for teachers – ISE II – zestaw ćwiczeń, które pomogą uczniom rozwinąć umiejętność pisania tekstów. V
Zestaw ćwiczeń – Speaking & Listening Zadanie tematyczne

§  Classroom activity 1 – Choosing your topic task

§  Classroom activity 2 – Talking about various topics

Zintegrowane zadanie łączące elementy słuchania i mówienia

§  Classroom activity 1 – School and university

§  Classroom activity 2 – Office

Rozmowa z egzaminatorem

§  Classroom activity 1 – Environment 

§  Classroom activity 2 – World of work

Zadanie na słuchanie

§  Classroom activity 1 – Nightmare weekend

§  Classroom activity 2 – Big city

§  Classroom activity 3 – Working from home

V V
Przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne – listening Dodatkowe ćwiczenia na słuchanie:

ISE II – Independent listening task – Turbines

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

ISE II – Independent listening task – Lies

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

ISE II – Independent listening task – New Town Stadium

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

ISE II – Independent listening task – Tea

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

V V
Informacja na temat sposobu oceniania §  ISE scoring information V
Przykładowe filmy Zamieszczony poniżej link kieruje na stronę Trinity College London, gdzie można obejrzeć nagrania prezentujące format egzaminu.

http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=3195

V V

Materiały dotyczące ISE III (C1)

Opis egzaminu
Egzamin ISE III składa się z 2 modułów: czytanie i pisanie oraz mówienie i słuchanie.
Kandydaci w celu otrzymania certyfikatu muszą zdać obydwa moduły.

Czytanie & Pisanie

2 godziny:

2 x Zadania na czytanie

·         dłuższy tekst do przeczytania

·         zestaw krótkich tekstów

 

1 zadanie pisemne w oparciu o tekst czytany

1 zadanie pisemne – dłuższy tekst

Mówienie & Słuchanie

25 minut:

3 zadania związane z wypowiedzią ustną

·         dyskusja w oparciu o wybrany temat

·         zintegrowane ćwiczenie łączące elementy słuchania i mówienia

·         rozmowa z egzaminatorem

1 zadanie na rozumienie tekstu słuchanego

 

Rodzaj materiału Nazwa materiału i link do pobrania Odpowiednie dla:
Nauczycieli Uczniów
Przewodnik po egzaminie §  Przewodnik dla nauczyciela – ISE III (C1)
Zawiera wszystkie informacje potrzebne by odpowiednio przygotować uczniów do egzaminu, w tym: strukturę egzaminu, zawartość oraz ramy czasowe.
V
§  Przewodnik dla uczniów – ISE III (C1)
Wyjaśnia to, czego można się spodziewać podczas egzaminu oraz zawiera wskazówki jak się do niego przygotować.
V V
Metody pracy §  Przykładowy materiał – ISE III (C1)
Może on posłużyć jako szablon to stworzenia własnego planu pracy.
V
Publikacje Na rynku wydawniczym dostępne są materiały, które mogą pomóc w przygotowaniu do egzaminów Trinity. W celu uzyskania dostępu do listy tytułów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: English language publications V V
Ocenianie §  How to mark practice ISE exam materials
Ten dokument wyjaśnia jak oceniane są egzaminy Trinity oraz pozwala właściwie zinterpretować wyniki
V
Przykładowe arkusze egzaminacyjne – Reading & Writing  

§  Sample exam paper 1 (with notes)

§  Sample exam paper 1 (with answers)

§  Sample exam paper 2 (with answers)

§  Sample exam paper 3 (with answers)

§  Sample exam paper 4 (with answers)

§  Sample exam paper 5 (with answers)

V V
Przykładowe ocenione odpowiedzi zdających Przykłady ocenionych odpowiedzi w egzaminacyjnych zadaniach na czytanie i pisanie:

§  Example marked candidate responses – ISE III

V
Materiały do pracy z uczniami: Reading & Writing Zadanie 1 – Dłuższy tekst do czytania

§  Classroom activity 1 – Stress management

§  Classroom activity 2 – Coffee

§  Classroom activity 3 – Birth order

Task 2 – Zestaw krótkich tekstów

§  Classroom activity 1 – Future of our planet

§  Classroom activity 2 – Butterflies

Task 3 – Zadanie pisemne w oparciu o tekst czytany

§  Classroom activity 1 – Robots

§  Classroom activity 2 – Contemporary art

Task 4 – Zadanie pisemne, dłuższy tekst

§  Classroom activity 1 – Role models in the media

§  Classroom activity 2 – Popular entertainment

§  Classroom activity 3 – The arts

V V
Wytyczne dotyczące zadań pisemnych §  Guidance on Writing genres – informacje, czym się kierować podczas pisania różnych rodzajów tekstów na egzaminie – np. listu, eseju, recenzji, raportu, itp. V V
Zestaw ćwiczeń pisemnych §  Portfolio Toolkit for teachers – ISE III – zestaw ćwiczeń, które pomogą uczniom rozwinąć umiejętność pisania tekstów V
Zestaw ćwiczeń – Speaking & Listening Zadanie tematyczne

§  Classroom activity 1 – Self-image

§  Classroom activity 2 – Topic presentation structure

§  Classroom activity 3 – Presentation planner

§  Classroom activity 4 – Technology

Zintegrowane zadanie łączące elementy słuchania i mówienia

§  Classroom activity 1 – Debating game

§  Classroom activity 2 – The internet

Rozmowa z egzaminatorem

§  Classroom activity 1 – Expressing attitudes

§  Classroom activity 2 – Advertising

§  Classroom activity 3 – Art

Zadanie na słuchanie

§  Classroom activity 1 – Stereotypes

§  Classroom activity 2 – Prisons

§  Classroom activity 3 – Summary

V V
Przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne – listening Dodatkowe ćwiczenia na słuchanie:

Listening task – Routines

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Listening task – Media Panics

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Listening task – Football salaries

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Listening task – Dolphin communication

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Listening task – Technology and happiness

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

Listening task – Technology in classrooms

§  Download/play mp3

§  Rubric and answer key

V V
Informacja na temat sposobu oceniania §  ISE scoring information V
Przykładowe filmy Zamieszczony poniżej link kieruje na stronę Trinity College London, gdzie można obejrzeć nagrania prezentujące format egzaminu.

http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=3196

V V

Materiały dotyczące ISE IV (C2)

Opis egzaminu
Egzamin ISE IV składa się z 3 modułów:

 • Portfolio
 • Egzamin pisemny
 • Rozmowa z egzaminatorem

 

Uwaga: Format tego egzaminu jest odmienny od egzaminu ISE na pozostałych poziomach CEFR: A2-C1.
Zachęcamy do pobrania broszury informacyjnej: ISE IV Exam information booklet. Znajdą tu Państwo szczegółowe informacje na temat struktury egzaminu, poszczególnych części i zakresów czasowych. Dodatkowo, znajduje się tam rozdział dla nauczycieli poświęcony zasadom i wymaganiom egzaminacyjnym.

Portfolio ISE IV
Struktura Portfolio egzaminu ISE IV:

3 zadania pisemne wybrane z listy liczącej 15 zadań.

Około 6-12 tygodni na przygotowanie.

Uwaga: portfolio przygotowane przez uczniów jest oceniane podczas egzaminu. Zdający powinni ukończyć zadania z listy znajdującej się na oficjalnej stronie Trinity. Co rok powstaje nowa lista zadań. Prosimy upewnić się, że uczniowie wybrali zadania z aktualnej listy.

2018

Zadania do portfolio z roku 2018 są obowiązujące dla zdających egzamin pomiędzy 1 stycznia 2018, a 31 grudnia 2018.

2018 ISE IV Portfolio tasks

 

Dodatkowo wraz z portfolio do egzaminu ISE IV dostępne są następujące materiały takie jak: formularz oceny, przykładowe zadania, przykładowe odpowiedzi zdających, wskazówki opisujące jak najlepiej się przygotować:

 

Część pisemna egzaminu ISE IV

Struktura:

2 zadania pisemne w oparciu o tekst czytany

1 zadanie pisemne
czas: 3 godziny

 

Do części pisemnej egzaminu ISE IV dostępne są następujące materiały takie jak: przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz przykładowe odpowiedzi zdających.

 

Rozmowa z egzaminatorem

Struktura:

4 zadania na mówienie

1 zadania na słuchanie
25 minut

Do części ustnej egzaminu ISE IV dostępne są następujące materiały takie jak: przykładowe zadania na interakcję oraz przykładowe zadania na słuchanie:

 

Kryteria oceniania egzaminu ISE IV

 

Poniżej zamieszczamy linki z tabelami zawierającymi deskryptory osiągnięć dla każdej części egzaminu ISE IV (C2). Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

Poszczególne wyniki są zbierane i całościowy rezultat zostaje obliczony i sprawdzony.

Zachęcamy do lektury zasad oceniania egzaminu ISE IV: ISE IV Exam information booklet.

 

Wyniki i certyfikaty 

Kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikat wskazujący poziom znajomości języka w dwóch obszarach: ‘czytanie i pisanie’ oraz ‘mówienie i słuchanie’. Certyfikaty są dostarczane do centrów w ciągu od sześciu do ośmiu tygodni od dnia ukończenia wszystkich części egzaminu. (Uwaga: zdający ISE IV nie otrzymują profilowanych raportów diagnostycznych).

 

Przewodnik najlepszych praktyk

ISE Centre Best Practice Guidebook zawiera informacje dotyczące administrowania sesji egzaminacyjnych sesji ISE IV.